Konsultacja TST Silver

Konsultacja TST Silver 1024 717 Instytut Adamowicz

Konsultacja T.S.T. Silver składa się z dwóch spotkań (90/ 30 minut)

Pierwsze spotkanie trwa 90 minut. jest podstawowym krokiem, abym mogła poznać Ciebie jako całość na poziomie psycho-fizycznym.
Drugie spotkanie trwa 30 minut i polega na omówieniu stworzonego pod Twoje potrzeby planu T.S.T. ( Transpersonal Skin Therapy)

Dzięki transpersonalnemu spojrzeniu na Twój organizm określę źródło problemów o, których daje znać Twoja skóra i/ lub ciało oraz zaplanuje celowane działanie od środka organizmu oraz od zewnątrz.

Konsultacja T.S.T. Silver składa się z 5 etapów

W pierwszym kroku określamy CEL – efekt jaki mamy osiągnąć.

W drugim kroku przeprowadzam WYWIAD, który składa się z blisko 300 pytań w zakresie Twojego:

 • historycznego i obecnego stanu zdrowia psycho-fizycznego. Przechodzimy przez wszystkie układy naszego organizmu od jamy ustnej począwszy a skończywszy na jelicie grubym;
 • historia chorób w rodzinie;
 • obecne nawyki żywieniowe;
 • funkcjonowania w rytmie okołodobowym;
 • poziomu toksyn na poziomie fizycznym i mentalnym;
 • prześledzenie dotychczasowych doświadczeń zabiegowych i pielęgnacyjnych.

W kolejnym kroku rekomenduje badania laboratoryjne w oparciu o zdobyte na poprzednim etapie informacje.

Czwarty krok to analiza przesłanych badań laboratoryjnych i/ lub szerszej diagnostyki ( w istniejących stanach już chorobowych).

To moja ukochana część rozszyfrowywania połączeń jak od środka możemy turbo podkręcić nasz organizm, zyskując nie tylko poprawę wyglądu zewnętrznego ale również wzrost sił witalnych. To kilkugodzinna praca własna. Polega ona na stworzeniu transpersonalnego, wielokierunkowego działania w celu uzyskania jak najlepszych efektów poprawy wyglądu oraz promocji Twojego zdrowia.
Wszystkie zalecenia w jakich obszarach rekomenduje działanie dostajesz na maila.

Kolejny etap to rozmowa z Tobą na temat przesłanych zaleceń i kierunku działania.
Plan działania T.S.T. jest wielowymiarowy i transpersonalny ( podążający za Twoją osobą i gotowością na zmiany).

Plan działania T.S.T. zawiera:

 • Mikroodżywianie: probiotykoterapia i suplementacja celowana czyli działająca na przyczynę problemu od wewnątrz organizmu.
 • Detoksykacje organizmu.
 • Spersonalizowane wskazówki żywieniowe.
 • Regulacja rytmu okołodobowego.
 • Spersonalizowana pielęgnacja i zabiegi domowe oparte o wysokie stężenia, realnie potrzebnych dla Twojej skóry składników aktywnych.
 • Autorskie terapie zabiegowe aby osiągać jak najlepszy efekt w jak najkrótszym czasie i przy minimalnym nakładzie Twojego czasu.

 

„Wygląd Twojej skóry i ciała jest lustrem tego
co dzieje się wewnątrz Twojego organizmu”

Anna Adamowicz

 

Konsultacja prowadzona przez Annę Adamowicz.

Konsultacja TST Silver

Umów konsultację

  Spis treści
  Spis treści